The Legend of Newroz – Dastanî Newroz (Sorani)

The Legend of Newroz – Dastanî Newroz (Sorani)

Bilingual fairy tale in English – Kurdish (Sorani) suitable for children from the age of 6

The Legend of Newroz is one of the most important stories of the Kurdish community. In order to preserve and spread this beautiful story, it is composed bilingually in this book. Each section is analogously translated into Sorani. As each language uses different expressions, we thus stay closer to the respective language culture. The book is perfectly suited for bilingual education as well as for practising Sorani skills. The content is suitable for children from the age of 6.

Dastanî Newroz yekêk le çîroke here giringekanî komellgey kurdî ye. Bo ewey em çîroke xoşe parêziraw bêt û billaw bibêtewe, be dû ziman nûsirawetewe. Her beşêkî be gwêrey ramanî înglîzî wergêrrdirawe. Çunke hemû zimanêk xawendî zimangoy xoyetî, boye hewllmanda wergêrraynî le dû zimanî nêzîk da bibînîn le ruwî ferhengewe. Em pertûke detiwanêt be asanî bo fêrkarî dûzimanî, herweha bo pêşxistinî kurdî bekaribihênrêt. Nawerrokî yem pertûke bo mindallanî seruwî 6 sallewe guncaw e.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *